Ujung Galuh

moal aya nu kiwari mun euweuh nu bihari

  Iklan

Mindahkeun “Makam” Prabu Siliwangi

Posted by ujunggaluh pada Desember 18, 2009

Mindahkeun
“Makam” Prabu Siliwangi

AYA sawatara raja Pajajaran anu ku masarakat disebut Siliwangi. Salah sahijina nyaeta Prabu Seda atawa oge sok disebut Prabu Raga Mulya. Cenah makamna aya di mumunggang Gunung Pangrango. Ku sabab hayang miara karuhun, almarhumah Hj.Netti Medina mah kolu mindahkeun eta makam, ti Pangrango, ka pipir imahna di Ciwidey.

IBU Hj.Netti Medina ayeuna parantos taya dikieuna. Jaman keur jumenengna kacida mikacintana kana sajarah. Saban tempat anu boga latar tukang sajarah henteu weleh dijugjug."Makam Prabu Siliwangi"
“Karuhun teh kudu dipihormat, sabab kukumaha bae oge arinyana gede jasana ka urang,” saurna mangsa jumeneng keneh, nyarita ka nu nulis.
Hj.Netti kacida percayana, yen patilasan Prabu Seda (anjeunna oge nyebatna teh Prabu Siliwangi) aya di mumunggang Gunung Pangrango tapi euweuh nu ngurus. Eta ladang nyukcruk-nyukcruk jeung ladang tatanya, Hj.Netti ngarasa yakin pisan yen gundukan batu nu aya di dinya teh nya patilasan Prabu Seda.
Supaya leuwih lengkep, ieu di handap catetan almarhumah nu naskahna dibikeun ka anu nulis mangsa inyana jumeneng keneh.

***

MIMITI boga bahan pikeun nambahan kayakinan kana udagan nyukcruk galur karuhun teh nyaeta dina taun 1975. Kuring manggihan patilasan Prabu Seda, kalawan yakin. Modal tekun jeung dengkul sabab kudu mapay jungkrang mipr pasir.
Riwayat Pajajaran mah teu nyampak di tengah kota. Diteangna iwal ti kudu ku kawani, oge munajat ka Murbeng Alam.
Leuwihna ti kitu nya kudu ditunjang ku rupa-rupa catetan tina buku-buku. Cocog jeung henteuna, hayu urang patotoskeun.
1. Sajarah Prabu Siliwangi Ratu Purana Prabu Guru Dewasaprana Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran (1474-1513) (Drs.Amir Sutaarga)
2. Cocog jeung buku sajarah Al Qur’an yasana H.Abubkar, Meulaboh Atjeh, citakan IV , diterbitkeun ku “Sinar Bupeni” Surabaya-Malang 1956, judulna “Fatahillah”. : … berangkatlah menuju Jawa Barat, pertama kali ie menuju Batam. Maka sampailah ia di Girang itu daerah Banten. Ia diterima oleh Raja Pajajaran danakhirnya Raja Jawa Barat yang berkedudukan di Banten ini masuk Islam pada tahun 1522.
3. Cocog jeung buku Sejarah Masjid (H.Abubakar Meulaboh), diterbitkeun ku toko buku “Adil” Jl. Sudimara, Banjarmasin, judulna sarua jeung nu tadi.
4. Ditunjang ku rupa-rupa panalungtikan pun bapa anu harita masih keneh dines di Komdak Jabar, nyaeta almarhum Rd.Endih Natapraja.

Harita teh Salasa. Kuring duduluran jeung tukang cau jeung gula beureum, ngaranna Bah Udi, lemburna di tutugan Kampung Pasir Galudra, perenahna di mumunggang Gunung Pangrango, antara Cianjur-Cipanas-Bogor.
Duduluran teh pedah kuring jadi langganan manehna meh 3 taun. Ka manehna sok rajeun mere baju urut.
Bah Udi keukeuh hayang kaanjangan, cenah rek nyuguhan ku hasil tatanen manehna.
Ari harita kuring teh keur digawe rohbun (Rohani Kebun) tur jadi patugas kasehatan di Perkebunan PTP XII Vada Cianjur, Cikalongkulon.
Mun leumpang ka imah Bah Udi, anggangna moal kurang ti 8 km, nanjak teu eureun-eureun, nau brasna ka Perkebunan Nusantara VIII Montaya Gununghalu.
Wanci pecat sawed, kira pukul 11.30, indit bada subuh teh kakara anjog ka imah Bah Udi, Ripuhna lain caritakeuneun. Pan tadi geus disebutkeun, jalan teh netek jaba tiiseun. Hayang papalaiwat jeung jalma ge hese pisan. Lembur ancal-ancalan. Sora monyet tingcaruit, manuk tingciricit, cangehgar patembalan, matak waas bari keueung. Da lamun leumpang teu ngabring mah, moal ludeung. Komo waktu i jalan pasarandog jeung bagong mah. Atuh meong congkok jlungjleng dina batu. Bari muntang kana akar mun keur nanjak, ahirna anjog ka lembur, malah Bah Udi geus mapagkeun.
Imah Bah Udi teh di tengah sawah ponclot pasir. Nenggang jeung jauh ka tatangga.Tah eta Pasir Galudra teh.
Ana datang ge enya we susuguh geus ngabarak, sagala diasongkeun.
Ari pamajikan Bah Udi, jaba montok teh berseka beresih. Cenah bibit-buitn mah urang Cicadas Bandung. Ngan ku abab usaha kurang nyugemakeun, nya pindah indit sirib, ngumbara di ponclot pasir tepika baranahan.
Susuguh teh rupa-rupa. Aya sangu ketan dicampur ku kacang beureum, diawuran parud kalapa mani seungit. Atuh aya peueut gula saenyatna mani enay koneng, dicokelan dina citakan awi. Anu pangkabitana aya kadu mani melenghir, eusina sakeupeul-sakeupeul lain bobohongan. Cai haneut sacurna.
Bapana barudak katut anak, can dimanggakeun oge geus ribut hakhukheuk bari suka bungah.
Ari kuring bet aneh, napsu dahar teh euweuh, henteu ngarasa lapar. Datang ka eta tempat teh kalahka jauh panineungan, deukeut-deukeut ka tinggar kalongeun. Salaki mah nyigeung, cenah bisi dianggap teu ditarimakeun. Tapi kuringangger teu ngareret kana dahareun, tur ahirna mah pada ngantep we da nu sejen mah ribut dalahar.
Teu lila kurunyung Maman, anakna Bah Udi. Bru cau satanggungan diecagkeun. Cenah keur nyuguhan kuring sakulawarga. Tapi ari kuring mah angger teu kabita. Batan mireungeuh dahareun, kalahka pok tumanya. “Man, ari di dieu aya makam karamat, teu?” cekeng teh.
“Tuh, Si Mamah mah datang-datang teh kalahka nanyakeun makam karamat,” ceuk salaki. Tapi ari Maman mah langsung we gajawab. Cenah memang aya makam heubeul di tengah sawah, sanggangnaaya hiji satengah kilometer, katingali ngarunggunuk handapeun tangkal gede.
Kuring indit ka buruan hayang nyidikkeun. Atuh salaki jeung barudak oge tarurun.
“Naha make nanyakeun makam sagala?” ceuk salaki. Tapi kuring mah langsung ngaragameneng sakeudeung, geus kitu plong bae hate bungangang. Malah ari geus kitu mah, karasa beuteung teh ngadadak koroncongan.
Beres dahar, leos deui kana urusan makam. Bah Udi nerangkeun cenah eta teh makam karamat nu aya jenenganana Eyang Haji Jaya Pakuan. Kuring ngagebeg. Teu pupuguh aya hiji rasa aneh anu nyiak kana sakujur awak, getih asa ngadadak tiis. Kuring istigfar.
Beres salat lohor, kuring ngajak. “Hayu urang nempo makam te,” ceuk kuring ngajak ka Maman. Atuh ari bring anu miang teh limaan. Malah di tengah jalan ngajakan barudak ngora bari sina mawa pacul jeung kored. Satengah jam geus tepi, enya bae aya makam panjang pisan jeung rubak, ngan hanjakal bala pisan, jembet ku euwih jeung alimusa. Aya tangkal kanyere rada badag, ngieuhan eta makam.
Beres dicacar eurihna, bray bae caang, makam teh katempo batuna rada arantik. Bentukna siga ngahaja meunang ngatur. Rada aneh batu alam teh hideung meles. Atuh brek kuring diuk, sidakep sinuhun tunggal, tawasul heula. Beres tawasul, neneda ka nu Murbeng Alam, mui-mugi dipaparinan ilham ku mantenNa. Naha enya eta teh makam Eyang Haji Jaya Pakuan? Meleng teh rada lila aya kana 15 menitna.
Ku sabab mun iinditan tara poho kana pulpen jeung buku, atuh sakur naon anu ku kuring kadenge ti alam batin, geuwat dicatetkeun. Tina batin anu kadenge, bener eta teh makam sakumaha jenengan tadi tea. Aya leuwihna eta teh. Horeng makam anu ku kuring keur ditalungtik jeung diteangan ka mana-mana. Horeng eta teh tutunggul urang Sunda Pajajaran.
Datang ka imah, di perumahan Perkebunan Vada PTP XII Cikalongkulon Cianjur teh bada magrib. Malah salat magrib ge geus ahir pisan. Suku karasa barareuh, tuluy ngeueum suku dina jolang gede ku cai haneut make lebu da asa lalinu. (Hanca) ***

Iklan

6 Tanggapan to “Mindahkeun “Makam” Prabu Siliwangi”

 1. Agil said

  bagus tapi mau yang lainnya seperti sasakala rawa onom dan lebih lengkaplagi

 2. Djenambang Bin Tandjak said

  Alhamdulillah.. Ayo digali terus dan bahas sejarah sunda dst..

 3. sampurasun, manawi aya kasamian, abdi anu gaduh karuhun ti wewengkon kulon. sareng ngadangu sareng aya buktos buku yen karajaan pajajaran ayana di wewengkon gunung pangrango. antawis sukabumi, bogor sareng cianjur, malah di daera citeko aya oge lembur anu nami-na lembur kuta. salam wanoh sareng salam pajajaran.

 4. manawi abdi gaduh data buku , adu perwogi di bahas sareng dibuka, manawi aya peneras kaluhungan putra pajajaran.

 5. Maaf tolong terjemahkan ke bahasa Indonesia,terimakasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: